Oznámení stránek

  Informace

  autor Jana Karpecká -

  Otevřené kurzy, které vidíte na této stránce, disponují zdarma testy. Heslo pro přihlášení k testům zašleme hostům na vyžádání.
  Heslo si žádejte na: infinityprogress@seznam.cz


  Dostupné kurzy

  Hospodaření v krajině

  Každá krajina je výsledkem dynamické interakce mezi litosférickým charakterem podloží, klimatickými faktory a biosférickými prvky, které společně určují facies (lat. „vzhled“) krajiny.

  Obsah:
  1 KRAJINA A EKOSYSTÉM
  1.1 Lidský dopad na krajinu
  1.2 Krajina a ekosystém
  1.3 Služby ekosystému
  1.4 Ekosystém v Evropě
  2 HROZBY PRO KRAJINU
  2.1 Pesticidy
  2.2 Znečištění
  2.3 Znečištění vody
  2.4 Znečištění půdy
  2.5 Urbanizace
  3 HOSPODAŘENÍ S PŮDOU, ÚRODNOST PŮDY
  3.1 Ekologický přístup
  3.2 Systémy ekologického zemědělství
  3.3 Vytváření a udržování optimálního ekologického prostředí
  3.4 Správa živin na ekologických farmách
  3.5 Použití hnojiv, kompostů a luštěnin
  3.6 Pokyny pro hospodaření

  Hospodaření s vodou v krajině

  Voda má pro život a krajinu nezastupitelný význam. Je základním stavebním kamenem života a všech organismů od těch nejprimitivnějších až po velmi vyspělé živočichy. Voda určuje v krajině její kvalitu. Spolu s teplotou je dostupnost vody abiotickým faktorem, který ovlivňuje organismy a vegetaci. Probíhají v ní důležité pochody a slouží jako rozpouštědlo.

  Obsah:
  Úvod
  1 PŘÍRODNÍ ZDROJE VODY
  1.1 Tůně
  1.2 Periodické vody - kaluže
  1.3 Mokřady
  2 ZAVLAŽOVÁNÍ
  2.1 Bioklimatická nebo-li dešťová zahrada

  Plané rostliny

  Bylinná medicína je jedním z nejstarších léčebných umění. Vždy byla a bude prostředkem léčby. Už primitivní člověk trpěl různými nemocemi, které mu zkracovaly život. Ale protože se živil tím, co mu poskytovala okolní příroda, postupně poznával vlastnosti jak léčivých rostlin k léčení svých nemocí tak i těch škodlivých, když potřeboval zničit svého nepřítele nebo snadněji ulovit zvěř. Bez ohledu na politickou moc, globalizační tlaky, které odsouvají problémy reálného světa, bez ohledu na to, co je považováno za legální a ilegální, ani Úřad pro kontrolu potravin a léků ve své regulační moci nemůže nikomu zabránit jít svou vlastní cestou a využíval léčebné prostředky, které nám příroda zdarma poskytuje. 

  Obsah:
  Úvod
  1 Přínosy používání bylin
  1.1 Obecné přínosy bylin
  1.2 Rostliny jako potrava a léčiva
  1.3 Byliny a systémy v těle
  2 Přírodní způsoby prevence a ochrany proti škůdcům
  2.1 Přírodní metody ochrany proti škůdcům
  2.1.1 UDRŽUJTE SVÉ ROSTLINY ZDRAVÉ
  2.1.2 PODPORUJTE PREDÁTORY ŠKŮDCŮ (VAŠE SPOJENCE)
  2.1.3 DEJTE SPOJENCŮM POTRAVU
  2.1.4 ROZMANITOST VAŠICH ROSTLIN
  2.1.5 FYZICKÝ KONTAKT

  Ekologické farmaření v živočišné výrobě

  Většina populace žijící ve velkých městech odcizených od přírody nemá tušení, odkud pocházejí potraviny, které konzumuje, jak jsou vyráběny a co vůbec obsahují. Ti, kteří tomuto tématu nevěnují pozornost, pravděpodobně nakupují potraviny vyprodukované v rámci zemědělské velkovýroby a monokultury, kde se pro pěstování potravin využívá velké množství chemických látek, a navíc tyto nakupované potraviny jsou často dováženy z jiných kontinentů. Dnešní zemědělství využívá obrovskou škálu přípravků na ochranu rostlin, insekticidů, herbicidů, fungicidů a hnojiv za účelem zvýšení sklizně plodin. Tyto skutečnosti mají negativní dopad na živé systémy na celém světě: půda, voda i vzduch byly kontaminovány, opylovací schopnosti včel jsou ohroženy. Nakonec je potřeba zmínit, že neomezené používání chemikálií znamená vážná zdravotní rizika (mezinárodní potravinové skandály za uplynulé roky lze označit za špičku ledovce).
  Stále více a více lidí, kteří si tyto problémy uvědomují, se obrací k biopotravinám (ekologickým, organickým), vyrobeným v zajištěných podmínkách bez používání chemických látek. Mají tendenci vybírat si bio výrobky známých místních pěstitelů, namísto potravin neznámého původu ze supermarketů.