Osnova témat

 • Téma 1

  Úvod

  „Moudrý člověk by si měl uvědomit, že zdraví je jeho nejcennější majetkem.“

    Zdroj: (http://www.art-quotes.com/auth_search.php?authid=2178#.WtoINi5uaK4)

   

  Říká se, že jedním způsobem se rodíme, ale tisícerým umíráme.

  Bylinná medicína je jedním z nejstarších léčebných umění. Vždy byla a bude prostředkem léčby. Už primitivní člověk trpěl různými nemocemi, které mu zkracovaly život. Ale protože se živil tím, co mu poskytovala okolní příroda, postupně poznával vlastnosti jak léčivých rostlin k léčení svých nemocí tak i těch škodlivých, když potřeboval zničit svého nepřítele nebo snadněji ulovit zvěř. Bez ohledu na politickou moc, globalizační tlaky, které odsouvají problémy reálného světa, bez ohledu na to, co je považováno za legální a ilegální, ani Úřad pro kontrolu potravin a léků ve své regulační moci nemůže nikomu zabránit jít svou vlastní cestou a využíval léčebné prostředky, které nám příroda zdarma poskytuje. 

  Lidé vždy žili v symbióze s rostlinami a rostliny zde byly déle než lidé (než my), poučily se tak a přizpůsobily jejich prostředí a vytvořily krásný jazyk, který jim umožní předávat poznatky jiným rostlinám, zvířatům a houbám. Chemické sloučeniny, které rostliny produkují, jejich biochemický jazyk, jsou tak komplikované, že jsme se zatím ještě ani povrchově nedotkli této problematiky v tisících rostlinách po celém světě, jež se používají jako léky.

  Vydávajíc se k udržitelnějšímu světu s výrobou čisté energie, místně pěstovanými biopotravinami a ochranou přírody se musíme podívat na náš současný model lékařství stejným filtrem udržitelnosti. Svět, který zůstává zcela závislý na drahých chemických lécích, řízených nadnárodními farmaceutickými společnostmi, jejichž hlavním cílem je zisk, závisí na samotných institucích, které vytvořily environmentální problémy, které tento svět otravují.

  Cílem této kapitoly je povzbudit vás k užívání bylin, abyste pomohli sobě, své rodině i ostatním.

  • Téma 2

   Přínosy používání bylin

   Léčivé rostliny rostou všude a jsou snadno dostupné. Jednou začne lidstvo pátrat nejenom po tom, jak rostliny působí, ale také proč působí přírodní léčivé látky. Léčivá rostlina, resp. droga, je důležitou surovinou, bez níž se výroba léčiv neobejde. Léčivá rostlina je taková, která pro své obsahové látky má schopnost odstraňovat chorobné změny živých organismů. Tyto látky jsou obsaženy v celé rostlině nebo v některých jejích částech.

   S účinkem rostlin se musí zhruba obeznámit každý, kdo s léčivými rostlinami pracuje, tj. i sběrač a pěstitel, aby si z nevědomosti při neodborném zacházení s nimi neuškodil na zdraví.

   Každé jídlo představuje příležitost, jak dodat tělu živiny a podpořit vaše zdraví. Přidání více bylin a koření do vaší stravy má mnoho blahodárných účinků. Poskytují základní živiny, podporují přirozenou energii, podporují zdravé stárnutí, předcházejí chorobám, pomáhají při nápravě životně důležitých procesů a posilují zdravé tělesné funkce. A co víc, když víte, jak je správně používat, je to mimořádná odměna a tyto „ingredience“ mohou mít ve vaší kuchyni velmi dramatický účinek v mnoha oblastech zdraví.

  • Téma 3

   Přírodní způsoby prevence a ochrany proti škůdcům

   Biologická kontrola  je způsob omezení škůdců, např. hmyzu, plevele, roztočů a chorob rostlin pomocí jiných organizmů. Spoléhá se na přirozené mechanismy, jako je predace, býložravost, parazitizmus a další. Tato metoda však zahrnuje i aktivní řídící roli člověka. Může být důležitou součástí integrovaných programů ochrany proti škůdcům (IPM).

   Existují tři základní strategie biologické ochrany proti škůdcům:
   • klasická (importace): pro dosažení kontroly je zaveden přirozený nepřítel škodlivého organismu
   • induktivní (augmentace): kdy se zavádí velká populace přirozených nepřátel pro rychlou kontrolu škodlivých organismů
   • inokulační (konzervace): k udržení přirozených nepřátel prostřednictvím pravidelného obnovování jejich populace se přijala zvláštní opatření.

   Biologické prostředky, tj. přirození nepřátelé hmyzích škůdců, zahrnují predátory, parazitoidy, patogeny a konkurenty. Biologické prostředky na kontrolu rostlinných chorob jsou často označovány jako antagonisté. Mezi biologické prostředky proti plevelům patří požírači semen, rostlinné patogeny a býložravci.

   Nicméně biologická kontrola může mít vedlejší účinky na biologickou rozmanitost, pokud některý ze stejných mechanismů zaútočí na necílové druhy, zvláště pokud je druh zaveden bez důkladného pochopení možných důsledků.

   Příklady predátorů: slunéčko sedmitečné, larvy pestřenky, některé druhy entomopatogenních hlístů, ale také kočky nebo sovy pálené
   Příklady parazitoidů: vosy, mouchy nebo ptáci
   Příklady patogenů: bakterie, houby, viry
   Příklady konkurentů: luštěniny, některé druhy hovniválů

  • Téma 4

   Plané rostliny II - Herbář

   Volně rostoucí byliny jsou planě rostoucí rostliny, které nejsou pěstované ani nijak šlechtěné. Rostou volně v přírodě a kolem lidských obydlí, často jsou označovány jako plevel. Bohužel toto označení je nespravedlivě negativní. Pojmenování volně rostoucí byliny je tedy vhodnější. Dnes zažívají volně rostoucí byliny opět renesanci. Mnoho lidí se o volně rostoucí byliny více zajímá a udržuje povědomí o kulturním dědictví na vysoké úrovni. Volně rostoucí byliny jsou opět více využívány zejména v kuchyni a jako osvědčená domácí léčiva.